Mochau Media får CVR nummer

Pr. 1. juli 2015 er Mochau Media registreret som virksomhed og dermed også fået sit eget CVR.

Efter overvejelser gennem nogle måneder og en fremadrettet strategiplan, er det nu en realitet at Mochau Media kan sætte yderligere gang i kommende projekter og komme igang med markedsføring.

Den næste tid vil gå med at færdiggøre allerede igangsatte hjemmesider for kunder og klargøring af tilbud for potentielle kundegrupper.

Med venlig hilsen
Kristian Brinkmann Mochau

Kristian Brinkmann Mochau
info@mochaumedia.dk

Telefon 27 20 67 42